Romans en verhalen

Theo Monkhorst schrijft poëzie, proza en toneel. Hij publiceerde zevenpoëziebundels en losse gedichten in diverse van literaire tijdschriften in Nederland en België.

In 2010 verscheen het toneelstuk ‘King Dik, nar en koning’, dat in een openbare lezing werd gepresenteerd in het Haagse Spuitheater. Zijn monoloog 'Matenliefde' verscheen in 2013 op deze website.

Hij publiceerde zeven romans: ‘Brieven aan mijn liefste’ en ‘Vuil bloed’, 'De paradox van Tinguely', 'Blinde perfectie,  ‘De blijmoedige leugenaar’ en ‘De zegen van weemoed’ (dubbelroman).

De volledige bibliografie

Brieven aan mijn liefste

Novelle in briefvorm, 2005
Lees meer >

Korte teksten

Giaccomo's sterfbed
Lees meer >

Jongetje
Lees meer >

Aantekeningen in de tussentijd
Lees meer >

Een ongepubliceerd pleidooi
In memoriam Gerard Fieret
Lees meer >

youtube-theo

Opinie

Gedichtenbundels

Poging tot benadering
gepubliceerd in 2000
Lees meer >

City of Glass
gepubliceerd in 1960
Lees meer >

theomarcusTheo Monkhorst publiceert poëzie sinds 1957, toen het Leidseplein tijdschrift Signaal zijn eerste gedichten opnam. Daarna volgden publicaties in Hollands Maandblad en in De Poëziekrant . In eigen beheer gaf hij twee kleine bundels uit: City of Glass (1960) en In het voorbijgaan (1998).

In september 2000 verscheen bij Uitgeverij BZZTôH in Den Haag de bundel Poging tot benadering . Bij de presentatie van de bundel in het literaire theater Branoul in De Haag, zei Martin Mooij: ”….in deze bundel hoor je een eigen stem, die onnadrukkelijk indruk maakt en waarvan bepaalde gedichten – soms ook regels – je bij blijven. De toon is rustig, vaak stil, maar de observatie is scherp en Theo Monkhorst weet beelden te isoleren en een eigen zelfstandigheid te geven”.

Het titelgedicht van de bundel Poging tot benadering werd gekozen voor de Poeziezomers Watou 2002 en het gedicht Groei uit deze bundel voor de Poeziezomers Watou 2004, dat jaarlijks plaatsvond in Watou (Belgie).

In de Poeziekrant (www.poeziecentrum.be) nummer 4, juli-augustus 2004, is de cyclus 'Over lichamen' gepubliceerd.

In oktober 2005 koos het literaire internet tijdschrift Meander het gedicht In Watou, bij het graf van Eddy van Vliet als gedicht van de maand. Het kan daar ook worden beluisterd.

Op de nationale Gedichtenlijn droeg Theo Monkhorst in mei 2006 10 dagen achtereen zijn gedichten voor.

Waar ik naar verlang vandaag, is een prachtige verzamelbundel met ' 99 jonge gedichten' waarin werd opgenomen het gedicht Bij wijze van spreken. De bundel is uitgegeven door Davidsfonds/literair in Leuven ISBN 90 6306 539 6.

In 2010 verscheen de gedichtenbundel Omdat er iets ontbrak bij De Witte Uitgeverij te Leiden (www.dewitteuitgeverij.nl) waar het ook kan worden besteld.

 

(Het afgebeelde schilderij is een portret van Theo Monkhorst door de Haagse schilder Marcus van Soest.)

 

 

 

Vertalingen/ Traductions/ Translations

Informatie

Neem contact met mij op via t.p.monkhorst@monkhorst.nl